connection
KRS 0000586006

WSPIERAMY osoby z deficytami neurologicznymi, wymagające wielospecjalistycznego wsparcia oraz seniorów,  u których dbamy o poprawę funkcjonowania poznawczego.

Naszym celem jest stworzenie w Poznaniu profesjonalnego wielospecjalistycznego centrum diagnozy i terapii, w którym osoby potrzebujące znajdą niezbędną wielospecjalistyczną pomoc.

więcej »

A A A

"Aktywna neurorehabilitacja domowa"

 

Fundacja „ORCHidea” w ramach projektu przeprowadziła aktywną neurorehabilitację domową u osób z niepełnosprawnością, z chorobą o podłożu neurologicznym (udary i urazy mózgu), którym towarzyszą deficyty poznawcze (m.in. zaburzenia uwagi i koncentracji, pamięci i mowy) oraz/lub deficyty ruchowe. Osoby objęte projektem, to szczególna grupa, funkcjonująca prawidłowo do czasu wystąpienia zdarzenia (udar, uraz mózgu) i zderzająca się w dorosłym życiu z niepełnosprawnością (m. in. niedowłady kończyn, zaburzenia mowy i innych funkcji wyższych). Opieka, w ramach programu, obejmowała domową terapię prowadzoną przez  wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin, zapewniających niezbędną kompleksową pomoc (tj. neurolog, neurologopeda, psycholog i fizjoterapeuta).

Dodatkowym udogodnieniem dla uczestników był fakt przeprowadzania terapii w domu, bez konieczności angażowania opiekunów w zapewnienie transportu i opieki osobowej oraz szukania pomocy w różnych miejscach, zależnych od miejsca przyjmowania przez danego specjalistę.

Uczestnicy projektu 05.11.2016 uczestniczyli we wspólnym spotkaniu (tj. specjaliści, rodziny lub opiekunowie, pacjenci), podczas którego była możliwość przedyskutowania zasadności, potrzeby kontynuacji czy też inicjowania podobnych projektów.

Do projektu został zakwalifikowane 16 osób z terenu Poznania oraz powiatu poznańskiego.

 

Jak wesprzeć nasze działania?

Dziękujemy

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »

Wolontariat

Zachęcamy studentów, absolwentów i specjalistów kierunków: medycyna, psychologia, logopedia, fizjoterapia i inne pokrewne, do podjęcia współpracy z Fundacją ORCHidea,  jako wolontariusze działający dla dobra naszych podopiecznych.

więcej »

Wpłaty i darowizny

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »