connection
KRS 0000586006

WSPIERAMY osoby z deficytami neurologicznymi, wymagające wielospecjalistycznego wsparcia oraz seniorów,  u których dbamy o poprawę funkcjonowania poznawczego.

Naszym celem jest stworzenie w Poznaniu profesjonalnego wielospecjalistycznego centrum diagnozy i terapii, w którym osoby potrzebujące znajdą niezbędną wielospecjalistyczną pomoc.

więcej »

A A A

"Aktywne wsparcie domowe i stacjonarne" projekt dla mieszkańców Poznania

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

Zgodnie z umową nr ZSS-VII.526.6.6.2017 o realizację zadania publicznego:

Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych,

Fundacja ORCHidea otrzymała dotację ze środków budżetu Miasta Poznania

i będzie realizowała , w okresie styczeń- listopad 2018 r.

projekt pt. „Aktywne wsparcie domowe i stacjonarne”.

Fundacja ORCHidea  w ramach ww. projektu,

Otwiera punkt konsultacyjno-diagnostyczny, w którym mieszkańcy Poznania

z orzeczoną niepełnosprawnością

mogą skorzystać z porady specjalistów, w tym: neurologa,

psychologa, neurologopedy i fozjoterapeuty

oraz

osobom z orzeczoną niepełnosprawnością, zakwalifikowanym przez specjalistę neurologa,

w okresie styczeń – listopad 2018 roku zapewnia  neurorehabilitację domową

(tj. wizyty fizjoterapeuty, neurologopedy

lub psychologa - w zależności od decyzji specjalisty neurologa). 

Informacje oraz zgłoszenia do udziału w projekcie należy kierować pod nr 782 271 227 lub adres email fundacjaorchidea@poczta.fm

Jak wesprzeć nasze działania?

Dziękujemy

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »

Wolontariat

Zachęcamy studentów, absolwentów i specjalistów kierunków: medycyna, psychologia, logopedia, fizjoterapia i inne pokrewne, do podjęcia współpracy z Fundacją ORCHidea,  jako wolontariusze działający dla dobra naszych podopiecznych.

więcej »

Wpłaty i darowizny

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »