connection
KRS 0000586006

WSPIERAMY osoby z deficytami neurologicznymi, wymagające wielospecjalistycznego wsparcia oraz seniorów,  u których dbamy o poprawę funkcjonowania poznawczego.

Naszym celem jest stworzenie w Poznaniu profesjonalnego wielospecjalistycznego centrum diagnozy i terapii, w którym osoby potrzebujące znajdą niezbędną wielospecjalistyczną pomoc.

więcej »

A A A

Fundacja ORCHidea podjęła współpracę z ZOZ w Wągrowcu - wspólnie możemy pomagać jeszcze skuteczniej!

Ze strony Powiatu Wągrowieckiego:


Podpisano list intencyjny pomiędzy ZOZ w Wągrowcu a Fundacją ORCHidea z siedzibą w Poznaniu
We wtorek 30 października podpisano list intencyjny pomiędzy ZOZ w Wągrowcu a Fundacją ORCHidea z siedzibą w Poznaniu.
Zaburzenia i choroby naczyniowe mózgu stanowią istotny problem zdrowia publicznego. Wg statystyk - na świecie i w Polsce choroby te stanowią trzecią przyczyną zgonów oraz pierwszą przyczynę niepełnosprawności. Po okresie intensywnego leczenia duża część pacjentów neurologicznych w dalszym ciągu zmaga się z licznymi powikłaniami wpływającymi na codzienne życie, takimi jak niedowład połowiczy, problemy z chodzeniem, afatyczne zaburzenia mowy.
Mając na uwadze potrzebę polepszenia opieki nad pacjentami z neurologicznymi problemami zdrowotnymi, Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu nawiązał współpracę z Fundacją ORCHidea, która posiada bogate doświadczenie w zakresie organizowania działań wspierających na rzecz osób dotkniętych deficytami neurologicznymi. Podjęta współpraca została sformalizowana w dniu 30 października br. podpisaniem listu intencyjnego. List, w obecności Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca, podpisał dyrektor wągrowieckiego ZOZ Przemysław Bury oraz Prezes Zarządu Fundacji Piotr Orchowski.
Zadeklarowano wzajemną wolę wymiany doświadczeń oraz wspólnych działań ukierunkowanych na wspieranie tej grupy pacjentów naszego ZOZ-u. Tym samym stworzone zostały podstawy do jeszcze lepszego wykorzystania potencjału obu podmiotów, aktywnie działających w obszarze neurorehabilitacji."

Jak wesprzeć nasze działania?

Dziękujemy

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »

Wolontariat

Zachęcamy studentów, absolwentów i specjalistów kierunków: medycyna, psychologia, logopedia, fizjoterapia i inne pokrewne, do podjęcia współpracy z Fundacją ORCHidea,  jako wolontariusze działający dla dobra naszych podopiecznych.

więcej »

Wpłaty i darowizny

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »