connection
KRS 0000586006

WSPIERAMY osoby z deficytami neurologicznymi, wymagające wielospecjalistycznego wsparcia oraz seniorów,  u których dbamy o poprawę funkcjonowania poznawczego.

Naszym celem jest stworzenie w Poznaniu profesjonalnego wielospecjalistycznego centrum diagnozy i terapii, w którym osoby potrzebujące znajdą niezbędną wielospecjalistyczną pomoc.

więcej »

A A A

Ludzie Fundacji

Zarząd Fundacji ORCHidea stanowią osoby na co dzień zajmujące się diagnostyką, leczeniem i terapią  osób z chorobami neurologicznymi ( po udarach mózgu, z chorobami neurodegeneracyjnymi i demielinizacyjnymi), mającymi guzy mózgu bądź będącymi po operacji neurochirurgicznej oraz osobami mającymi trudności poznawcze będące wynikiem przebytych lub nadal  występujących chorób, oraz z seniorami (osobami w wieku 65 plus), zmagającymi się z postępująca chorobą.

 

W strukturach zarządu jest doświadczony lekarz neurolog (praktykujący od 20 lat) oraz  neurologopeda dyplomowany.

 

Fundacja współpracuje również z innymi  specjalistami, m.in. psychologami,  psychoterapeutami i fizjoterapeutami oraz lekarzami.

 

ZARZĄD FUNDACJI:

 

Piotr Orchowski – Prezes Zarządu

Jest specjalistą neurologiem, specjalizującym się w leczeniu pacjentów z padaczką, bólami głowy, chorobą Parkinsona oraz z zespołami otępiennymi (np. choroba Alzheimera). Zajmuje się diagnostyką chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Ukończył studia na wydziale lekarskim na Akademii Medycznej (Uniwersytet Medyczny) w Poznaniu. Rozpoczynał od rocznego wolontariatu na oddziale neurologicznym, a od 20 lat pracuje w poznańskich szpitalach. Wcześniej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, a od 2000 roku w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu.

Członek Polskiej Ligii Przeciwpadaczkowej, członek Polskiego Towarzystwa Epileptologii, członek Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

 

Aleksandra Czarczyńska – Orchowska  - Wiceprezes Zarządu

Jest neurologopedą dyplomowanym. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy i języka u pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, po udarach, guzach mózgu oraz w wyniku urazów mózgu i chorób neurodegeneracyjnych.

Rozpoczynała jako wolontariusz na Oddziale Neurologicznym i Oddziale Leczenia Udarów Mózgu w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując jako neurologopeda w dwóch szpitalach (Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu oraz Szpital Powiatowy w Nowym Tomyślu)  na oddziałach neurologicznych oraz oddziałach leczenia udarów mózgu.

Jest wykładowcą akademickim, prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych z logopedii (bloki tematyczne: Afazja. Dyzartria)  na  Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, Polskiego Związku Logopedów oraz Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

Jest uczestnikiem Akademii Liderów, akcji Mam Głos oraz Koalicji Wspólny Poznań.

 

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Marzena Przybylska - Pacyk - Asystentka Zarządu

Joanna Goslińska - Specjalista ds. Marketingu i Administracji

 

Jest absolwentką UAM w Poznaniu, Wydziału Neofilologii na kierunku: Fililogia Rosyjska. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z klientem. W Fundacji wspiera  Zarząd i Zespół specjalistów w zakresie prac administracyjnych . Podejmuje działania merketingowe, zmierzające do pozyskiwania sponsorów, partnerów oraz uczestników szkoleń, organizowanych przez Fundację ORCHidea.

 

 

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

 

Anna Rajewska

Jest magistrem psychologii, terapeutą poznawczo-behawioralnym.

Ukończyła studia na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna oraz 4-letnie szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Pracuje na oddziałach neurologicznych w poznańskich szpitalach oraz prowadzi terapię w prywatnej praktyce na terenie Poznania.

Główne zainteresowania i aktywność zawodowa dotyczą neuropsychologii oraz psychoterapii dorosłych i młodzieży. Zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną oraz rehabilitacją funkcji poznawczych u osób po urazach mózgu, udarach, w przebiegu procesów otępiennych. Prowadzi terapię poznawczo-behawioralną dla osób dorosłych oraz młodzieży i dzieci w wieku szkolnym.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

 

Kontakt: tel. 502 161 665;  psycholog.terapia@gmail.com

 

Anna Lenartowicz

Jest psychologiem, pracującym na oddziale neurologicznym i udarowym  w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia  przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu oraz w Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej, w świetlicach socjoterapeutycznych w gminie Dopiewo oraz w przychodni Medicover.

Jest psychoterapeutą w trakcie szkolenia podyplomowego z terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej, terapii indywidualnej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych.

Ukończyła teoretyczne i praktyczne szkolenie z Kinezjologii Edukacyjnej, Metody dr P. Dennisona i G. Dennison; szkolenie z diagnozy neuropsychologicznej dzieci i dorosłych oraz diagnozy i terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami zachowania. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne.

 

Kontakt: tel. 609 383 040; lenartowicz.anna@op.pl

 

Magdalena Kluch

Jest mgr fizjoterapii z 8-letnim stażem. Pracuje na Oddziale Leczenia Udarów Mózgu  w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu.

Posiada doświadczenie z zakresu rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji ortopedycznej, leczenia bólów kręgosłupa i diagnostyki funkcjonalnej aparatu ruchu.

Wykorzystuje umiejętności z zakresu terapii metodą PNF, terapii manualnej     K. Lewitta, terapii McKenzie, techniki z zakresu PIR, masażu klasycznego i głębokiego. Ukończyła kurs CPR (cardiopulmonary resuscitation), prowadzony wg. standardów American Heart Association.

Jest wykładowcą akademickim, prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest instruktorem zajęć ruchowych, z zainteresowaniami w zakresie terapii ruchem.

 

Kontakt: tel. 501 783 821;  m_kluch@o2.pl

 

Joanna Renda

Jest mgr fizjoterapii z 10-letnim stażem pracy. Pracuje na Oddziale Leczenia Udarów Mózgu  w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu.

Jest terapeutą metody NDT Bobath dla dorosłych ( metoda dla osób z zaburzeniami neurologicznymi), metody McKenzie (diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa), PNF (Proprioceptive neuromuscular faciliation) i terapii manualnej Lewita. W terapii wykorzystuje najnowsze metody stosowane w neurorehabilitacji chorych po urazach mózgowo-czaszkowych, po udarach mózgu  oraz operacjach neurochirurgicznych.

Jest wykładowcą akademickim, prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, na kierunku Fizjoterapia (Metody Specjalne i Fizjoterapia w neurologii dorosłych oraz Podstawy koncepcji Bobath w neurologii dorosłych).

 

Kontakt: tel. 660 486 616; renda.joanna@gmail.com

 

NASI WOLONTARIUSZE:

Natalia Kaczmarek

Świadczy pomoc w zakresie prac administracyjnych.

 

Jak wesprzeć nasze działania?

Dziękujemy

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »

Wolontariat

Zachęcamy studentów, absolwentów i specjalistów kierunków: medycyna, psychologia, logopedia, fizjoterapia i inne pokrewne, do podjęcia współpracy z Fundacją ORCHidea,  jako wolontariusze działający dla dobra naszych podopiecznych.

więcej »

Wpłaty i darowizny

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »