connection
KRS 0000586006

WSPIERAMY osoby z deficytami neurologicznymi, wymagające wielospecjalistycznego wsparcia oraz seniorów,  u których dbamy o poprawę funkcjonowania poznawczego.

Naszym celem jest stworzenie w Poznaniu profesjonalnego wielospecjalistycznego centrum diagnozy i terapii, w którym osoby potrzebujące znajdą niezbędną wielospecjalistyczną pomoc.

więcej »

A A A

Ludzie Fundacji

Zarząd Fundacji ORCHidea stanowią osoby na co dzień zajmujące się diagnostyką, leczeniem i terapią  osób z chorobami neurologicznymi ( po udarach mózgu, z chorobami neurodegeneracyjnymi i demielinizacyjnymi), mającymi guzy mózgu bądź będącymi po operacji neurochirurgicznej oraz osobami mającymi trudności poznawcze będące wynikiem przebytych lub nadal  występujących chorób, oraz z seniorami (osobami w wieku 65 plus), zmagającymi się z postępująca chorobą.

 

W strukturach zarządu jest doświadczony lekarz neurolog (praktykujący od 20 lat) oraz  neurologopeda dyplomowany.

 

Fundacja współpracuje również z innymi  specjalistami, m.in. psychologami,  psychoterapeutami i fizjoterapeutami oraz lekarzami.

 

ZARZĄD FUNDACJI:

http://www.neuro-log-poznan.com.pl/

 

 

Piotr Orchowski – Prezes Zarządu

Jest specjalistą neurologiem, specjalizującym się w leczeniu pacjentów z padaczką, bólami głowy, chorobą Parkinsona oraz z zespołami otępiennymi (np. choroba Alzheimera). Zajmuje się diagnostyką chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Ukończył studia na wydziale lekarskim na Akademii Medycznej (Uniwersytet Medyczny) w Poznaniu. Rozpoczynał od rocznego wolontariatu na oddziale neurologicznym, a od 20 lat pracuje w poznańskich szpitalach. Wcześniej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, a od 2000 roku w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu.

Członek Polskiej Ligii Przeciwpadaczkowej, członek Polskiego Towarzystwa Epileptologii, członek Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

 

Aleksandra Czarczyńska – Orchowska  - Wiceprezes Zarządu

Jest neurologopedą dyplomowanym. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy i języka u pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, po udarach, guzach mózgu oraz w wyniku urazów mózgu i chorób neurodegeneracyjnych.

Rozpoczynała jako wolontariusz na Oddziale Neurologicznym i Oddziale Leczenia Udarów Mózgu w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując jako neurologopeda w dwóch szpitalach (Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu oraz Szpital Powiatowy w Nowym Tomyślu)  na oddziałach neurologicznych oraz oddziałach leczenia udarów mózgu.

Jest wykładowcą akademickim, prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych z logopedii (bloki tematyczne: Afazja. Dyzartria)  na  Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu oraz dla studentów dziennych kierunku logopedia.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, Polskiego Związku Logopedów oraz Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

Jest absolwentką Akademii Liderów, akcji Mam Głos oraz członkiem Koalicji Wspólny Poznań.

 

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Marzena Przybylska - Pacyk - Asystentka Zarządu

 

Małgorzata Parzymies  - Stażystka

 

 

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

 

Anna Rajewska

Jest magistrem psychologii, terapeutą poznawczo-behawioralnym.

Ukończyła studia na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna oraz 4-letnie szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Pracuje na oddziałach neurologicznych w poznańskich szpitalach oraz prowadzi terapię w prywatnej praktyce na terenie Poznania.

Główne zainteresowania i aktywność zawodowa dotyczą neuropsychologii oraz psychoterapii dorosłych i młodzieży. Zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną oraz rehabilitacją funkcji poznawczych u osób po urazach mózgu, udarach, w przebiegu procesów otępiennych. Prowadzi terapię poznawczo-behawioralną dla osób dorosłych oraz młodzieży i dzieci w wieku szkolnym.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

 

Kontakt: tel. 502 161 665;  psycholog.terapia@gmail.com

 

Anna Lenartowicz

Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie 4-letniego szkolenia podyplomowego w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, posiada przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu.
Pracuje na oddziale neurologicznym i udarowym w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu, współpracuje z przychodnią Medicover, a także z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie województwa wielkopolskiego.
Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z seniorami (Zespół Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu), z dziećmi i młodzieżą (Świetlice opiekuńczo-wychowawcze na terenie gminy Dopiewo) oraz jako specjalista ds. orzekania o niepełnosprawności.
Specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej osób po urazach i udarach mózgu oraz w przebiegu procesów otępiennych, a także w terapii indywidualnej młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych, rozwoju osobistego oraz metod pracy z pacjentem chorującym przewlekle.
Uczestniczy w wielu szkoleniach i kursach zwiększających kompetencje psychoterapeutyczne, swoją pracę poddaje stałej superwizji.

 

Kontakt: tel. 609 383 040; lenartowicz.anna@op.pl

 

Magdalena Kluch

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego, kierunek Fizjoterapia. Jest magistrem fizjoterapii z 10-letnim stażem.

W latach 2008-2017 zdobywała praktykę w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu

na stanowisku rehabilitant domowy oraz w Oddziale Leczenia Udarów Mózgu.

Od 2016 roku studentka osteopatii w Osteopathy Schule Deutschland.

Posiada doświadczenie z zakresu rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji ortopedycznej, leczenia bólów kręgosłupa,

diagnostyki funkcjonalnej aparatu ruchu.
W swojej pracy wykorzystuje filozofię i techniki osteopatyczne, umiejętności z zakresu terapii metodą PNF,

terapii manualnej K. Lewitta, terapii McKenzie, techniki z zakresu PIR, masażu klasycznego i głębokiego.

Ukończyła kurs CPR (cardiopulmonary resuscitation), prowadzony wg. standardów American Heart Association.

               Jest wykładowcą akademickim, prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest instruktorem zajęć ruchowych, z zainteresowaniami w zakresie terapii ruchem.

 

Kontakt: tel. 501 783 821;  m_kluch@o2.pl

 

Joanna Renda

Jest mgr fizjoterapii z 10-letnim stażem pracy. Pracuje na Oddziale Leczenia Udarów Mózgu  w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu.

Jest terapeutą metody NDT Bobath dla dorosłych ( metoda dla osób z zaburzeniami neurologicznymi), metody McKenzie (diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa), PNF (Proprioceptive neuromuscular faciliation) i terapii manualnej Lewita. W terapii wykorzystuje najnowsze metody stosowane w neurorehabilitacji chorych po urazach mózgowo-czaszkowych, po udarach mózgu  oraz operacjach neurochirurgicznych.

Jest wykładowcą akademickim, prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, na kierunku Fizjoterapia (Metody Specjalne i Fizjoterapia w neurologii dorosłych oraz Podstawy koncepcji Bobath w neurologii dorosłych).

 

Kontakt: tel. 660 486 616; renda.joanna@gmail.com

 

NASI WOLONTARIUSZE:

Natalia Kaczmarek

Jest studentką V roku. Świadczy pomoc w zakresie prac administracyjnych.

Adrianna Wojciechowska

Jest studentką logopedii. prowadzi terapię u podopiecznej Fundachi, zmagającej się z dyzartrią.

 

Jak wesprzeć nasze działania?

Dziękujemy

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »

Wolontariat

Zachęcamy studentów, absolwentów i specjalistów kierunków: medycyna, psychologia, logopedia, fizjoterapia i inne pokrewne, do podjęcia współpracy z Fundacją ORCHidea,  jako wolontariusze działający dla dobra naszych podopiecznych.

więcej »

Wpłaty i darowizny

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »