connection
KRS 0000586006

WSPIERAMY osoby z deficytami neurologicznymi, wymagające wielospecjalistycznego wsparcia oraz seniorów,  u których dbamy o poprawę funkcjonowania poznawczego.

Naszym celem jest stworzenie w Poznaniu profesjonalnego wielospecjalistycznego centrum diagnozy i terapii, w którym osoby potrzebujące znajdą niezbędną wielospecjalistyczną pomoc.

więcej »

A A A

Projekt "Wielospecjalistyczna neurorehabilitacja"

Projekt  „Wielospecjalistyczna neurorehabilitacja” 

 skierowany jest do  osób z deficytami neurologicznymi (np. po udarach i urazach mózgu lub z demencją),

 bez orzeczenia o niepoełnosprawności, 

które wymagają wielospecjalistycznego wsparcia w postaci konsultacji lub terapii. 

W ramach projektu realizowane będą wizyty specjalisty neurologa, psychologa, neurologopedy lub fizjoterapeuty

 (także wizyty domowe, po kwalifikacji lekarza neurologa).

Pisemne zgłoszenia neleży przesyłać na adres Fundacji: ul. Bukowa 55c, 62-052 Walerianowo

 lub fundacja.orchidea@gmail.com.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 782 271 227

Jak wesprzeć nasze działania?

Dziękujemy

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »

Wolontariat

Zachęcamy studentów, absolwentów i specjalistów kierunków: medycyna, psychologia, logopedia, fizjoterapia i inne pokrewne, do podjęcia współpracy z Fundacją ORCHidea,  jako wolontariusze działający dla dobra naszych podopiecznych.

więcej »

Wpłaty i darowizny

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »