connection
KRS 0000586006

WSPIERAMY osoby z deficytami neurologicznymi, wymagające wielospecjalistycznego wsparcia oraz seniorów,  u których dbamy o poprawę funkcjonowania poznawczego.

Naszym celem jest stworzenie w Poznaniu profesjonalnego wielospecjalistycznego centrum diagnozy i terapii, w którym osoby potrzebujące znajdą niezbędną wielospecjalistyczną pomoc.

więcej »

A A A

Warsztaty "Diagnoza afazji" 13.05.2017

Warsztaty dotyczące diagnozy dorosłych pacjentów z afazją.
Spotkanie zostanie przeprowadzone w interaktywnej formie,

sprzyjającej dyskusji oraz wymianie doświadczeń.
Podczas spotkania zostaną:
- omówione trudności diagnostyczne, z jakimi boryka się terapeuta pacjenta z afazją,
- omówione zostaną dostępne skale i testy
- wyjaśnione zostaną zagadnienia związane z afazją.
Szkolenie poprowadzi Aleksandra Orchowska, dyplomowany neurologopeda z doświadczeniem klinicznym

w pracy z dorosłymi pacjentami, mającymi zaburzenia mowy, wynikajace z uszkodzenia o.u.n.
Koszt szkolenia wynosi 180 zł i w całości zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji ORCHidea.
Uczestnicy otrzymają certyfikat.
W trakcie szkolenia zostanie zapewniony poczęstunek (kawa, herbata, soki, słodkości).

Jak wesprzeć nasze działania?

Dziękujemy

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »

Wolontariat

Zachęcamy studentów, absolwentów i specjalistów kierunków: medycyna, psychologia, logopedia, fizjoterapia i inne pokrewne, do podjęcia współpracy z Fundacją ORCHidea,  jako wolontariusze działający dla dobra naszych podopiecznych.

więcej »

Wpłaty i darowizny

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »