connection
KRS 0000586006

WSPIERAMY osoby z deficytami neurologicznymi, wymagające wielospecjalistycznego wsparcia oraz seniorów,  u których dbamy o poprawę funkcjonowania poznawczego.

Naszym celem jest stworzenie w Poznaniu profesjonalnego wielospecjalistycznego centrum diagnozy i terapii, w którym osoby potrzebujące znajdą niezbędną wielospecjalistyczną pomoc.

więcej »

A A A

Warsztaty "Diagnoza neuropsychologiczna" 08.04.2017

Podczas szkolenia m.in.:
- diagnoza zaburzeń funkcji poznawczych, emocjonalnych i zachowania w odniesieniu do dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego
- wywiad i obserwacja kliniczna
- badanie funkcji poznawczych – zasady badania oraz przedstawienie wybranych metod badawczych
- diagnoza różnicowa

Materiały oraz polecana literatura:
- materiały dla uczestników – stworzone na podstawie przedstawionej prezentacji
- Neuropsychological Assesment Fifth edition by M. Lezak, D.B.Howieson, E.D.Bigler, D.Tranel
- Neuropsychologia Kliniczna K.Walsh, D.Derb...y
- Neuropsychologia Kliniczna. Urazy Mózgu. Tom 1 i 2 M.Pąchalska
- Wprowadzenie do Neuropsychologii Klinicznej A.Herzyk


Szkolenie poprowadzi praktykujący psycholog, mgr Anna Rajewska, terapeuta poznawczo-behawioralny.
Ukończyła studia na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna

oraz 4-letnie szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Pracuje na oddziałach neurologicznych w poznańskich szpitalach oraz prowadzi terapię w prywatnej praktyce na terenie Poznania.
Zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną oraz rehabilitacją funkcji poznawczych u osób po urazach mózgu, udarach,

w przebiegu procesów otępiennych. Prowadzi terapię poznawczo-behawioralną dla osób dorosłych oraz młodzieży

i dzieci w wieku szkolnym.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Koszt szkolenia: 150 zł
Uczestnicy otrzymają certyfikat.


Jak wesprzeć nasze działania?

Dziękujemy

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »

Wolontariat

Zachęcamy studentów, absolwentów i specjalistów kierunków: medycyna, psychologia, logopedia, fizjoterapia i inne pokrewne, do podjęcia współpracy z Fundacją ORCHidea,  jako wolontariusze działający dla dobra naszych podopiecznych.

więcej »

Wpłaty i darowizny

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »