Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
epicentrum
EPIcentrum

rehabilitacja
REHABILITACJA

Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia
SZKOLENIA

ABC udaru

Kompendium skierowane do osób po udarach mózgu oraz ich bliskich, zostało opracowane w ramach projektu „Przepis na wielkopolska innowację społeczna – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” współfinansowanego ze środków EFS – POWER 2014-2020. Zostało opracowane przez zespół specjalistów Fundacji ORCHidea: neurologa, psychologów, neurologopedę oraz fizjoterapeutę, dzięki pozyskanemu grantowi na projekt „Procedura przyjazna chorym i opiekunom”.
Kompendium zawiera niezbędne informacje potrzebne osobom, które doświadczyły udaru mózgu, w tym: podstawowe informacje dotyczące udaru, pobytu w szpitalu, dalszej rehabilitacji i opieki, profilaktyki poudarowej oraz dane teleadresowe placówek wspierających osoby po udarach mózgu

NEUROSESJE. 30-dniowy trening pobudzający umysł to publikacja opracowana przez zespół specjalistów Fundacji ORCHidea: psychologów oraz neurologopedę i jest skierowana do osób z uszkodzeniem mózgu m.in. po udarach/urazach/guzach mózgu oraz z chorobami otępiennymi. Zawiera ćwiczenia stanowiące doskonałą formę aktywizacji umysłowej. Przychód ze sprzedaży książki w całości przeznaczany jest na działalność statutową fundacji tj. wsparcie dorosłych osób z deficytami neurologicznymi.

POMYŚLny trening. 30-dniowy zestaw ćwiczeń pobudzających umysł został opracowany i wydany w ramach projektu „Kompendium i ćwiczenia wsparciem dla osób po udarach mózgu”, współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Publikacja została opracowana przez zespół specjalistów Fundacji ORCHidea: psychologów, neurologopedę oraz fizjoterapeutę i jest skierowana do osób z uszkodzeniem mózgu m.in. po udarach/urazach/guzach mózgu oraz z chorobami otępiennymi. Zawiera ćwiczenia stanowiące doskonałą formę aktywizacji umysłowej oraz fizycznej.

 

* Cena książki to 40 złotych. Przychód ze sprzedaży książki w całości przeznaczany jest na działalność statutową fundacji tj. wsparcie dorosłych osób z deficytami neurologicznymi. Istnieje możliwość wysłania książki (po uregulowaniu należności także za wysyłkę dodatkowo ok. 5-8 zł ). Dotyczy pozycji „NEUROSESJE” oraz „POMYLŚny trening”.