connection
KRS 0000586006

WSPIERAMY osoby z deficytami neurologicznymi, wymagające wielospecjalistycznego wsparcia oraz seniorów,  u których dbamy o poprawę funkcjonowania poznawczego.

Naszym celem jest stworzenie w Poznaniu profesjonalnego wielospecjalistycznego centrum diagnozy i terapii, w którym osoby potrzebujące znajdą niezbędną wielospecjalistyczną pomoc.

więcej »

A A A

INNOWACJA "Procedura przyjazna chorym i opiekunom"

Pomysł na innowację zrodził się w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby zgłaszane przez opiekunów/ rodziny

podopiecznych Fundacji ORCHidea, którzy skarżyli się na brak  informacji , jakie kroki mają podejmować,

gdzie mają szukać wsparcia dla wymagającego neurorehabilitacji chorego.

 Brak wystandaryzowanej formy przekazywania informacji, zależność od zmiennych czynników:

czasu poświęconego rodzinie/opiekunom przez lekarza prowadzącego, 

czy chęci, powoduje olbrzymie dysproporcje w dostępie do informacji.

Rodziny najczęściej nie wiedzą, jak  zmieni się dotychczasowa rzeczywistość (m.in. konieczność stałej opieki, finansowanie terapii).

Fundacja ORCHidea, w ramach projektu, pragnie zapewnić

wystandaryzowaną pomoc dla każdej rodziny zmagającej się

z konsekwencjami udaru mózgu.

Procedura szpitalna oraz kompendium, które będą produktami finalnymi projektu

, będą wypracowane w  zespole specjalistów

( w tym: neurolog, neurologopeda, psychologowie, fizjoterapeuci).

Każdy ze specjalistów, zgodnie z swoją wiedzą

i doświadczeniem z danej specjalizacji stworzy

opracowanie merytoryczne zawierające

wszystkie możliwe konsekwencje udaru mózgu tj.

ogólny stan neurologiczny (neurolog),

zaburzenia mowy (neurologopeda),

zaburzenia innych funkcji poznawczych (psychologowie) oraz d

eficyty ruchowe (fizjoterapeuci) oraz

zakres działań, które należy w związku z tym podjąć (neurorehabilitacja).

Jak wesprzeć nasze działania?

Dziękujemy

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »

Wolontariat

Zachęcamy studentów, absolwentów i specjalistów kierunków: medycyna, psychologia, logopedia, fizjoterapia i inne pokrewne, do podjęcia współpracy z Fundacją ORCHidea,  jako wolontariusze działający dla dobra naszych podopiecznych.

więcej »

Wpłaty i darowizny

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »