Fundacja ORCHidea – Poznań | Pomoc Osobom Starszym i Chorym
epicentrum
EPIcentrum

rehabilitacja
REHABILITACJA

Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia
SZKOLENIA

Prozdrowotny Klub Seniora

Aktywność naszego Klubu ukierunkowana jest na działania prozdrowotne. Oprócz zapewnienia naszym podopiecznym kreatywnego spędzania wolnego czasu, podczas różnorodnych zajęć arteterapeutycznych, koncentrujemy się również na specjalistycznej pomocy.

Osoby zajmujące się prowadzeniem zajęć (psychologicznych, fizjoterapeutycznych, choreoterapeutycznych, manualnych) i konsultujące posiadają wymagane kwalifikacje, a także wieloletnie doświadczenie w pracy m.in. z seniorami.

We wszystkich zajęciach mogą uczestniczyć osoby, wcześniej zgłaszające swoją obecność.

W przypadku braku finansowania zajęć z pozyskanych grantów, odpłatność zgodna z cennikiem opłat.

Cennik:

– Konsultacja fizjoterapeutyczna/ neurologopedyczna/ psychologiczna: 100 zł
– Konsultacja neurologiczna/psychiatryczna: 160 zł (pierwsza wizyta), 140 zł (każda kolejna)

Zajęcia grupowe:

– Choreoterapia – zajęcia ruchowe przy muzyce prowadzone przez tancerkę i fizjoterapeutkę z wieloletnim doświadczeniem: 50 zł/godzina
– Arteterapia – zajęcia prowadzone przez terapeutę zajęciowego (m.in. manufaktura mydełka, wypalanie w drewnie, decoupage, tworzenie biżuterii, linoryt ):  10-30 zł, w zależności od użytych materiałów
– Zajęcia komputerowe – ćwiczenia funkcji poznawczych na programach multimedialnych: 30 zł za  30 minut; 50 zł za  1 godzinę

Członkostwo w Prozdrowotnym Klubie Seniora przy Fundacji ORCHidea jest nieodpłatne.