connection
KRS 0000586006

WSPIERAMY osoby z deficytami neurologicznymi, wymagające wielospecjalistycznego wsparcia oraz seniorów,  u których dbamy o poprawę funkcjonowania poznawczego.

Naszym celem jest stworzenie w Poznaniu profesjonalnego wielospecjalistycznego centrum diagnozy i terapii, w którym osoby potrzebujące znajdą niezbędną wielospecjalistyczną pomoc.

więcej »

A A A

Konferencja pt. "Jak spowalniać procesy starzenia?

Fundacja ORCHidea, po raz pierwszy miała okazję uczestniczyć w SENIORALNYCH, w ramach których zorganizowała konferencję pt. "Jak spowalniać procesy starzenia się"

Prelegenci uczestniczący w konferencji zwrócili uwagę na zmieniającą  się z wiekiem rzeczywistość

 (pogorszenie kondycji psychofizycznej) i dali wsparcie w zakresie informacji 

oraz sposobów radzenia sobie z tymi zmianami (przykłady ćwiczeń, możliwości terapii). 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji oraz prelegentom.

 

Centrum Inicjatyw Senioralnych wraz z Partnerami, czterema poznańskimi uniwersytetami trzeciego wieku, zapoczątkowało w październiku 2011 r. nową tradycję w postaci Senioraliów* 

– wydarzenia o charakterze kulturalno-edukacyjnym, skierowanego do mieszkańców Poznania i okolic.

Jak wesprzeć nasze działania?

Dziękujemy

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »

Wolontariat

Zachęcamy studentów, absolwentów i specjalistów kierunków: medycyna, psychologia, logopedia, fizjoterapia i inne pokrewne, do podjęcia współpracy z Fundacją ORCHidea,  jako wolontariusze działający dla dobra naszych podopiecznych.

więcej »

Wpłaty i darowizny

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »