connection
KRS 0000586006

WSPIERAMY osoby z deficytami neurologicznymi, wymagające wielospecjalistycznego wsparcia oraz seniorów,  u których dbamy o poprawę funkcjonowania poznawczego.

Naszym celem jest stworzenie w Poznaniu profesjonalnego wielospecjalistycznego centrum diagnozy i terapii, w którym osoby potrzebujące znajdą niezbędną wielospecjalistyczną pomoc.

więcej »

A A A

Podsumowanie 2016 roku

Miniony rok  2016, był dla Fundacji ORCHidea

pierwszym rokiem aktywności podjętych na rzecz

 dorosłych osób z chorobami neurologicznymi oraz

 seniorów,

dotkniętych trudnościami wynikającymi

 z postępujących procesów chorobowych

 (głównie otępiennych).

 Fundacja rozpoczęła intensywne działania

 na rzecz grupy szczególnie zagrożonej wykluczeniem,

 zważywszy na brak możliwości występowania w swoim imieniu,

 spowodowany występującymi deficytami

 (utrata lub zaburzenia mowy, zaburzenia pamięci,

 orientacji etc. oraz niedowłady/porażenia).

 Grupy osób, które znajdują się w ciągłym „cieniu”,

 bez szans na samodzielne działanie, 

skazanych na pomoc opiekunów bądź przymusową

 bierność w domu.

Fundację ORCHidea stworzyli specjaliści zajmujący się 

zawodowo diagnostyką i terapią osób 

z chorobami o podlożu neurologicznym m.in. neurolog oraz neurologopeda. 

Do działań inicjowanych przez Fundację udało się włączyć

 doświadczonych psychologów,

 fizjoterapeutów oraz innych neurologopedów,

 którzy wspierali Fundację w realizacji działań,

 polegających na intensywnej terapii pacjentów 

( z częstotliwością 3 wizyt w tygodniu) w ich domach,

 z uwagi na ich deficyty ruchowe (niedowłady, porażenia).

 Zespół specjalistów liczył 12 osób.

Tylko w okresie wrzesień - listopad 2016 r. Fundacja ORCHidea 

przeprowadziła ponad 750 specjalistycznych

 wizyt domowych u mieszkańców Poznania 

oraz powiatu poznańskiego.

 I były to działania w ramach tylko jednego projektu

 pt. „Aktywna neurorehabilitacja domowa”, 

współfinansowanego ze środków PFRON,

 który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem,

 owocującym licznymi zgłoszeniami.

 Projekt zainicjowany przez Fundację był oparty na doświadczeniu

 i obserwacjach Zarządu i skonstruowany, 

by maksymalnie odpowiadał na potrzeby osób z niepełnosprawnościami

 (ruchowymi i poznawczymi) wynikającymi

 z chorób o podłożu neurologicznym (m.in. udary i urazy mózgu). 

Uwzględniał trudności w poruszaniu się, orientacji, 

zależność od dyspozycyjności opiekunów. 

Poprzez projekt Fundacja zlikwidowała bariery dostępu

 do pomocy specjalistycznej. 

Był to projekt innowacyjny i nie realizowany wcześniej

 przez żadną organizację. Projekt "z sercem".

Fundacja ORCHidea podjęła starania,

 by kontynuować wielospecjalistyczną terapię u mieszkańców Poznania,

 wymagających tego wsparcia, jednakże 

(pomimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej)

 nie uzyskała środków ze strony Wydziału Zdrowia

 i Spraw Społecznych Miasta Poznania. 

Przez cały rok działalności, pomimo profilu działalności, 

podejmowanych aktywności 

(wszystkie w obszarze zdrowia) nie korzystała z środków z 

kluczowego Wydziału,

 tym większe rozczarowanie Fundacji oraz podopiecznych,

 którzy pokładali wielkie nadzieje,

 że będą mogli skorzystać z wsparcia w 2017 r.

Oprócz działań terapeutycznych Fundacja ORCHidea 

podejmowała w minionym roku inicjatywy, 

mające na celu promowanie zdrowego trybu życia, 

z szczególnym naciskiem na „profilaktykę”  

u osób zmagających się m.in. z chorobami otępiennymi

 lub będących w grupie ryzyka; 

tworzyła grupy wsparcia dla rodzin osób z chorobami neurologicznymi 

oraz seniorów, wymagających opieki 

oraz prowadziła spotkania informacyjno - konsultacyjne, prowadzone przez specjalistów.

 Tylko w ramach projektów z tzw.”małych grantów” , 

Fundacja przeprowadziła 9 spotkań dla ok. 100 mieszkańców Poznania.

 Fundacja ORCHidea podjęła starania, by kontynuować spotkania 

informacyjno-konsultacyjno-aktywizujące dla seniorów, 

mieszkańców Poznania, jednak także ta oferta 

( również pomimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej) 

nie została zakwalifikowana do dofinansowania przez Wydział Zdrowia

 i Spraw Społecznych Miasta Poznania.

Tym samym, rozszerzenie zakresu działań

i grupy odbiorców, nie będzie mogło być zrealizowane

z początkiem roku 2017, gdyż Fundacja,

będzie zmuszona do pozyskiwania środków na realizację,

z innych źrodeł.

Ponadto Fundacja ORCHidea, od stycznia 2016 r. „pozaprojektowo” 

tj. korzystając z własnych zasobów,

 prowadziła bezpłatne konsultacje 

oraz spotkania warsztatowe (ok. 100 uczestników) ,

 zorganizowała konferencję

 („Jak spowalniać procesy starzenia?” ok. 20 uczestników

oraz brała udział w targach dla seniorów, 

w ramach których przeprowadziła spotkanie dla 50 seniorów.

Fundacja ORCHidea w minionym roku 2016 aktywnie uczestniczyła w spotkaniach

 konsultacyjnych, organizowanych przez Wydział Zdrowia 

i Spraw Społecznych,

 w Dniu Organizacji Pozarządowych, 

w I Dniu Organizacji Pozarządowych w Powiecie Poznańskim,

 w konferencji „Wyzwania polityki senioralnej w Polsce” 

oraz dołączyła do KDO przy Pełnomocniku ds.Osób Niepełnosprawnych 

oraz do Koalicji Wspólny Poznań.

Korzystając z okazji, niemiernie miło jest nam poinformować, że od lutego 2017 r.

Fundacja ORCHidea będzie dostępna przy ul. Bułgarskiej 86/1

w Poznaniu. Już teraz zapraszamy:).

Fundacja ORCHidea, podsumowując pierwszy rok swoich działań,

 pragnie podziękować wszystkim osobom i organizacjom,

 które udzieliły wsparcia, a przede wszytkim:

 Pani W. Kołodziejczyk, Pani A. Rajewskiej, Pani A. Lenartowicz, 

Pani J. Rendzie, Pani M. Kluch, 

Pani M. Kochanowskiej, Pani K. Krawiec, Pani J. Kalińskiej, 

Centrum Inicjatyw Senioralnych, Centrum Bukowska,

 Centrum PISOP, WRK oraz Miejskiej Radzie Seniorów.

 

Z poważaniem

Zarząd Fundacji ORCHidea

 

Jak wesprzeć nasze działania?

Dziękujemy

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »

Wolontariat

Zachęcamy studentów, absolwentów i specjalistów kierunków: medycyna, psychologia, logopedia, fizjoterapia i inne pokrewne, do podjęcia współpracy z Fundacją ORCHidea,  jako wolontariusze działający dla dobra naszych podopiecznych.

więcej »

Wpłaty i darowizny

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »