Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
epicentrum
EPIcentrum

rehabilitacja
REHABILITACJA

Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia
SZKOLENIA

Wsparcie Psychologiczne

W obliczu różnych trudności, doświadczanego stresu i choroby, istotną rolę odgrywa dobre wsparcie psychoterapeutyczne.

Współpracujemy z psychologami klinicznymi, którzy mają doświadczenie kliniczne i są sprawdzonymi psychoterapeutami. Otaczają niezbędną opieką osoby wymagające takiego wsparcia.