Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
epicentrum
EPIcentrum

rehabilitacja
REHABILITACJA

Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia
SZKOLENIA

Wspieranie Procesu Terapii

Wspieramy proces terapii dorosłych oraz osób starszych (po 70 r.ż.) poprzez opiekę wielospecjalistyczną m.in. neurologa, neurologopedy, psychologa i innych specjalistów.

Pomagamy w diagnozie występujących trudności i wykorzystujemy różne metody terapii oraz sprzęt i oprogramowania dostępne na rynku, mając na celu zmniejszenie ograniczeń, będących następstwem doznanych uszkodzeń spowodowanych chorobą.

Poprzez swoje działania, współpracę z doświadczonymi i wykwalifikowanymi specjalistami pragniemy stworzyć możliwość kompleksowej pomocy wszystkim osobom wymagającym wsparcia terapeutycznego.