Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
epicentrum
EPIcentrum

rehabilitacja
REHABILITACJA

Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia
SZKOLENIA

PROJEKT 1

Projekt „Kompendium i ćwiczenia wsparciem dla osób po udarach mózgu” jest współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego i realizowany w okresie wrzesień-listopad 2019.

W ramach projektu specjaliści fundacji zaktualizują kompendium skierowane do opiekunów osób po udarach mózgu oraz opracują 30-dniowy trening w postaci książki z ćwiczeniami.