Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
epicentrum
EPIcentrum

rehabilitacja
REHABILITACJA

Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia
SZKOLENIA

PROJEKT 3

Projekt „OWRS – Wsparcie w chorobie” jest współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania i realizowany w okresie styczeń – grudzień 2019.
W ramach projektu mieszkańcy Poznania po udarach/urazach mózgu, które posiadają orzeczenia o niepełnosprawności otrzymują kompleksowe wsparcie w postaci indywidualnej terapii psychologicznej, neurologopedycznej i/lub fizjoterapii oraz zajęć grupowych, w tym: ruchowych z fizjoterapeutą, arteterapeutycznych i treningów czynności życia codziennego i in.

Terapia odbywa się również w warunkach domowych.