Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
epicentrum
EPIcentrum

rehabilitacja
REHABILITACJA

Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia
SZKOLENIA

Wasz wolontariat

Zachęcamy studentów, absolwentów i specjalistów kierunków: medycyna, psychologia, logopedia, fizjoterapia ( i inne pokrewne), do podjęcia współpracy z Fundacją ORCHidea,  jako wolontariusze działający dla dobra naszych podopiecznych, potrzebujących wielospecjalistycznego wsparcia.

Wolontariat to możliwość wzbogacania dotychczasowych doświadczeń, piękne uczucie niesienia pomocy potrzebującym, a dla Fundacji ORCHidea możliwość realizowania działań w jeszcze szerszym zakresie, dla większego grona podopiecznych, zwłaszcza w grupie osób, dla których koszty terapii są problematyczne .

Osoby zainteresowane prosimy o kontaktowanie się z Fundacją.